separujemy 99%
separujemy 99%opiłków ferromagnetycznych
wysoka skuteczność separacji magnetycznej
wysoka skuteczność separacji magnetycznej
elektromagnesy dużej mocy
elektromagnesy dużej mocy
precyzyjne chwytaki magnetyczne
precyzyjne chwytaki magnetyczne
Zapisz się na newsletter dla Twojej branży aby otrzymywać informacje o nowościach.

Separatory magnetyczne bębnowe

zapytanie Prześlij zapytanie ofertowe
Separatory bębnowe rozwiązują problem usuwania materiałów ferromagnetycznych z produktu nie posiadającego takich własności. Urządzenie montowane jest najczęściej w pionowym ciągu transportowym (np. rurociąg, podajnik wibracyjny).

Największe zalety systemu to możliwość separacji drobnej frakcji ferromagnetycznej w sposób ciągły i przetwarzanie znacznych ilości materiału w jednostce czasu.
 
 
Separatory bębnowe stosowane są w branży recyklingu do usuwania żelaza z odpadów wszelkiego rodzaju (np. recykling opon, odpady metalowe, itp.) i do poprawy jakości produktu, a także w przemyśle spożywczym.
Kolejnym zastosowaniem jest usuwanie słabo magnetycznych zanieczyszczeń z niemagnetycznych materiałów przemysłowych, na przykład z surowców szklarskich i ceramicznych lub piasków hutniczych.

Opisywane urządzenia mogą pracować w procesach separacji mokrej i suchej.
 
Zasada działania magnetycznego separatora bębnowego
 
Separator bębnowy najczęściej umieszczany jest w specjalnej obudowie, w której frakcja ferromagnetyczna jest automatycznie usuwana pod wpływem działania pola magnetycznego i kierowana w inne miejsce (np. do zbiornika). Pozostały produkt nie zmienia swojej trajektorii.

Dla mniej lotnych materiałów może pracować bez obudowy, na końcu przenośnika lub sita wibracyjnego.

Sam bęben składa się z nieruchomej części magnetycznej, otoczonej płaszczem ze stali nierdzewnej. Płaszcz obraca się wokół magnesu i wynosi cząstki magnetyczne poza normalny tok materiału. Dodatkowo powoduje to obracanie się cząstek wokół własnej osi, co ułatwia oddzielenie ferromagnetyków od pozostałych frakcji.

Separatory bębnowe wyposażane są standardowo zarówno w magnes ferrytowy jak i w trzykrotnie silniejszy magnes neodymowy (NEOFLUX). Magnesy neodymowe zwiększają wartość pola magnetycznego na powierzchni bębna, a ferrytowe powodują pogłębienie pola magnetycznego. Tworzy to niezwykle skuteczną kombinację.

Specjalna konstrukcja bieguna magnetycznego wszystkich magnesów zapewnia wytworzenie dostatecznie silnego pola magnetycznego.
W razie potrzeby, do systemu dołączamy układ demagnetyzujący odseparowaną frakcję, zapobiegający problemom w dalszej części procesu technologicznego.
 
Standardowe wymiary bębnów

 
recyklingrecykling metali
branża spożywczabranża spożywcza
SUROWCE MINERALNESUROWCE MINERALNE
ROLNICTWO I PASZEROLNICTWO I PASZE
MLECZARSTWOMLECZARSTWO
obróbka metaliobróbka metali
tworzywa sztucznetworzywa sztuczne
automatykaautomatyka
branża ceramicznabranża ceramiczna
przemysł chemicznyprzemysł chemiczny
przemysł farmaceutycznyprzemysł farmaceutyczny
windywindy
Wamag logo Goudsmit Magnetics logo ZAM-SERVIS logo Przemysłowe systemy magnetyczne MATYKIEWICZ