separujemy 99%
separujemy 99%opiłków ferromagnetycznych
wysoka skuteczność separacji magnetycznej
wysoka skuteczność separacji magnetycznej
elektromagnesy dużej mocy
elektromagnesy dużej mocy
precyzyjne chwytaki magnetyczne
precyzyjne chwytaki magnetyczne
Zapisz się na newsletter dla Twojej branży aby otrzymywać informacje o nowościach.

Rozmagnesowanie metali (demagnetyzacja)

Stosowane w branżach:

Czym jest rozmagnesowanie metali (demagnetyzacja)?

Pod wpływem kontaktu z magnesem lub podczas obróbki elementy metalowe ulegają namagnesowaniu. W wielu instalacjach detale są przenoszone przez chwytaki magnetyczne lub transportowane przez podajniki magnetyczne. W dalszym etapie procesu może dochodzić do różnych niepożądanych zjawisk:

  • Problem ze spawaniem detali
  • Nierówna powierzchnia po cynkowaniu
  • Przyspieszone zużycie łożysk
  • Fałszywe alarmy lub nieprawidłowe działanie czujników indukcyjnych
  • Przestoje wywołane przywieraniem elementów do siebie
  • Zła jakość cynkowania lub chromowania
  • Gromadzenie się pyłu metalicznego na powierzchni detali

Skuteczna demagnetyzacja jest konieczna, jeśli firma chce uzyskać element spełniający najwyższe standardy produkcyjne. Niektóre z etapów przygotowywania wyrobu mogą prowadzić do namagnesowania cząstek ferromagnetycznych. Jakie czynności mogą się do tego przyczynić? Do najbardziej ingerujących w części metalowe należy transport dźwigiem wyposażonym w uchwyt magnetyczny, szlifowanie, wiercenie, spawanie, cięcie czy inny rodzaj obróbki produktu. Do namagnesowania mogą przyczynić się również badania nieniszczące. Pominięcie demagnetyzacji może znacznie utrudnić dalsze czynności produkcyjne i obniżyć jakość efektu.

Magnetyzm szczątkowy może nawet powodować awarie i przestoje na zautomatyzowanych stanowiskach maszynowych. Do namagnesowania w odpowiednich warunkach dochodzi niezwykle łatwo. Wystarczy zetknięcie się produktów stalowych z transportem magnetycznym lub innym elementem tego rodzaju. Skuteczna demagnetyzacja to klucz to zachowania ciągłości i bezpieczeństwa procesu produkcyjnego.

Jak sprawdzić poziom namagnesowania?

Wartość indukcji magnetycznej, która pozostaje po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego to namagnesowanie szczątkowe (remanencja magnetyczna). Poziom namagnesowania można określić przy pomocy gausometru lub oszacować na podstawie poniższego zestawienia:

Więcej niż 200 Gauss magnes trwały
20-40 Gauss przyciąganie spinaczy do papieru
>15 Gauss przyciąganie małych części metalowych
>10 Gauss przyciąganie opiłków metalu
>4 Gauss przyciąganie pyłu metalowego
40-50 Gauss zakłóca proces spawania

Dostarczane przez nas demagnetyzery umożliwiają skuteczne rozmagnesowanie elementów metalowych. Dzięki temu znajdują one zastosowanie w najróżniejszych zakładach produkcyjnych. Dlaczego demagnetyzacja jest tak istotna? Głównym powodem jest negatywny wpływ, jaki magnetyzm szczątkowy ma na efektywność procesu produkcyjnego. Jego wyeliminowanie oznacza oszczędność sporej ilości czasu i uniknięcie obniżenia jakości końcowych wyrobów. Zapraszamy do zapoznania się z szerokim spektrum dostępnych demagnetyzerów i kontaktu w razie ewentualnych wątpliwości.

Jak rozmagnesować element metalowy lub stalowy?

Firma MATYKIEWICZ.COM dostarcza demagnetyzery Goudsmit pozwalające rozmagnesować elementy metalowe do wartości poniżej 5 Gauss. Rozmagnesowanie następuje poprzez zmienne pole magnetyczne o malejącej sile i przeciwnym biegunie, które zmniejsza wartość indukcji magnetycznej materiału.

 

Rozmagnesowanie metali (demagnetyzacja)

 

W Polsce dostarczyliśmy układy demagnetyzacji między innymi dla producenta silników hydraulicznych, producenta łożysk, producenta układów przenoszenia napędu dla branży samochodowej (automotive), producenta narzędzi i materiałów ściernych, producenta osprzętu elektrotechnicznego, firmy zajmującej się galwanizacją.

Aby optymalnie dobrać rozwiązanie dla Państwa potrzebne będą następujące informacje:

• Wymiary detalu w [mm]
• Rodzaj/gatunek stali
• Wartość namagnesowania szczątkowego (jeżeli jest znana)
• Oczekiwana wartość namagnesowania
• Jaki problem generuje magnetyzm szczątkowy?

 

recyklingrecykling metali
branża spożywczabranża spożywcza
SUROWCE MINERALNESUROWCE MINERALNE
ROLNICTWO I PASZEROLNICTWO I PASZE
MLECZARSTWOMLECZARSTWO
obróbka metaliobróbka metali
tworzywa sztucznetworzywa sztuczne
automatykaautomatyka
branża ceramicznabranża ceramiczna
przemysł chemicznyprzemysł chemiczny
przemysł farmaceutycznyprzemysł farmaceutyczny
windywindy
Wamag logo Goudsmit Magnetics logo ZAM-SERVIS logo Przemysłowe systemy magnetyczne MATYKIEWICZ