separujemy 99%

separujemy 99%

opiłków ferromagnetycznych
wysoka skuteczność separacji magnetycznej

wysoka skuteczność separacji magnetycznej

elektromagnesy dużej mocy

elektromagnesy dużej mocy

precyzyjne chwytaki magnetyczne

precyzyjne chwytaki magnetyczne

Zapisz się na newsletter dla Twojej branży aby otrzymywać informacje o nowościach.

Detektory metali dla górnictwa

Stosowane w branżach:

zapytanie Prześlij zapytanie ofertowe

Zobacz też:
 Separatory magnetyczne
 Wykrywacz metalu HKP 5

Wykrywacz metalu HKP 7

Funkcje

Sygnalizowanie obecności przedmiotów metalowych w niemetalicznym materiale, najczęściej na przenośniku taśmowym.

Urządzenie, w odróżnieniu od separatora magnetycznego, umożliwia detekcję także tych metali, które nie posiadają własności magnetycznych (np. stopy manganu używane w urządzeniach wiertniczych, aluminium i stopy aluminium, miedź, mosiądz).

W zależności od potrzeb: sygnalizacja wizualna i/lub akustyczna, zatrzymanie przenośnika taśmowego, uruchomienie pneumatycznego systemu (np. klapy) usuwającego niepotrzebny materiał, uruchomienie separatora elektromagnetycznego jedynie na czas potrzebny do usunięcia przedmiotu, sterowanie urządzeniem znakującym miejsce wykrycia metalu.


Zastosowanie

Ochrona urządzeń przed uszkodzeniem (np. młyny, kruszarki), kontrola zawartości metalu w surowcach i w produkcie finalnym, zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom.

W jakich branżach stosowany jest wykrywacz metalu HKP 7?

- energetyka
- recykling
- górnictwo
- przemysł spożywczy
- produkcja tworzyw sztucznych
- przetwórstwo żużli
- przemysł wapienny
- przemysł cementowy
- kopalnie piasku i żwiru
- kamieniołomy

Umożliwiamy również dostawę anteny SHKP/O w innym od standardowego kształcie, na życzenie klienta, co pozwala na montaż na zsypach, w układach pnumatycznych, etc.


Opis

HKP 7 jest nową wersją bardzo popularnego wykrywacza metalu HKP 5 firmy Zam-Servis s.r.o. Projektantom udało się osiągnąć wysoką czułość anteny w niewygórowanej cenie.

Wykrywacz metalu HKP 7 składa się z anteny SHKP/O oraz jednostki sterującej VSHKP 5.1. Rozmiar anteny dostosowywany jest do szerokości przenośnika taśmowego i wysokości warstwy materiału.

Urządzenie może być obsługiwane na miejscu za pomocą przycisków, bądź zdalnie poprzez system sterowania.

Jeżeli kontrolowany materiał zawiera śladowe ilości elementów metalowych, może to wpływać na poziom czułości HKP 7. Efekt ten można zneutralizować poprzez redukcję czułości przeprowadzaną przez producenta. Zalecamy dostarczenie nam próbki materiału (1-10 kg) przed złożeniem zamówienia.

 

Lista referencyjna

Pobierz instrukcję obsługi

Tabela czułości HKP 7

 

Parametry techniczne

Napięcie zasilania:  230 V / 50 Hz
Pobór mocy:  50 VA
Wyjście:  max. 50 W, 230 V AC, 8 A
Dopuszczalna temperatura otoczenia (sterownik):  -30°C do + 60°C
Dopuszczalna temperatura otoczenia (antena):  -58°C do + 60°C
Dopuszczalna wilgotność:  95%
Odległość między sterownikiem i anteną:  do 15 m
Ochrona obudowy:  IP 54
Wymiary sterownika VSHKP 5.1:  400 mm x 300 mm x 250 mm
Wymiary anteny:  dostosowane do warunków technologicznych
Czułość maksymalna:  wg poniższej tabeli

Tabela czułości HKP 7

tabela czułości detektora HKP 7

Schemat anteny detektora

schemat anteny detektora HKP 7

recyklingrecykling metali
branża spożywczabranża spożywcza
SUROWCE MINERALNESUROWCE MINERALNE
ROLNICTWO I PASZEROLNICTWO I PASZE
MLECZARSTWOMLECZARSTWO
obróbka metaliobróbka metali
tworzywa sztucznetworzywa sztuczne
automatykaautomatyka
branża ceramicznabranża ceramiczna
przemysł chemicznyprzemysł chemiczny
przemysł farmaceutycznyprzemysł farmaceutyczny
windywindy