separujemy 99%
separujemy 99%opiłków ferromagnetycznych
wysoka skuteczność separacji magnetycznej
wysoka skuteczność separacji magnetycznej
elektromagnesy dużej mocy
elektromagnesy dużej mocy
precyzyjne chwytaki magnetyczne
precyzyjne chwytaki magnetyczne
Zapisz się na newsletter dla Twojej branży aby otrzymywać informacje o nowościach.

Separatory metali nieżelaznych (Eddy Current)

Stosowane w branżach:

zapytanie Prześlij zapytanie ofertowe

Zastosowanie

Separatory działające na zasadzie prądów wirowych (Eddy Currents) lub separatory metali nieżelaznych, separują niemagnetyczne (nieżelazne) metale. Oczyszczają duże strumienie masowe i / lub separują metale nieżelazne do ponownego wykorzystania. Separatory metali nieżelaznych mają wiele zastosowań. Mogą obsługiwać duże wydajności, ponieważ przenośnik taśmowy oddziela i przenosi metale nieżelazne w sposób ciągły i w pełni automatycznie. Ważnym czynnikiem skutecznej separacji jest równomierny przepływ materiału dostarczanego na przykład przez wibracyjny podajnik lub przenośnik taśmowy. Powoduje to równomierne rozmieszczenie w poprzek przenośnika, dzięki czemu materiał pojawia się jako pojedyncza warstwa: oznacza to, że dostarczona grubość warstwy jest tak gruba jak największa część znajdująca się w strumieniu, a zatem nie ma żadnych elementów leżących jeden nad drugim. Jest to szczególnie ważne przy mniejszych rozmiarach frakcji. Separatory Goudsmit są solidnie zbudowane, dzięki czemu można je wykorzystywać nawet w najtrudniejszych zastosowaniach, takich jak np. w zakładzie przerobu żużla. Przykłady zastosowań obejmują:

 • Usuwanie aluminiowych nakrętek w zakładach recyklingu szkła;
 • Usuwanie mosiężnych nitów i zawiasów w przemyśle recyklingu drewna;
 • Usuwanie metali nieżelaznych z żużla w spalarni odpadów;
 • Przetwarzanie złomu, odpadów elektronicznych lub odpadów z gospodarstw domowych;
 • Eliminacja zanieczyszczeń z recyklingu strumieni tworzyw sztucznych dla ochrony wtryskarek;
 • Oczyszczanie strumieni produktów górniczych i mineralnych, np. usuwanie złamanych zębów koparki;
 • Odzyskiwanie pozostałości odlewniczych w przemyśle odlewania metali.

Zasady funkcjonowania separatorów metali

Jak funkcjonują separatory metali? Ich działanie opiera się na powstających dzięki zmianom pola magnetycznego prądom wirowym. Wytwarza je zawarty wewnątrz rotor. Każdy element wykonany z innego metalu niż żelazo jest przez owo pole magnetyczne separowany. Warto pamiętać o tym, że nie należy używać tego rodzaju sprzętu bez uprzedniego usunięcia z poddawanego separacji surowca metali ferromagnetycznych. Pominięcie tego kroku może skutkować awariami. Odpowiednie oczyszczanie wpłynie pozytywnie na wydajność separatora metali.

Ochrona separatorów metali

Aby upewnić się, że sprzęt będzie funkcjonował bez zarzutu, warto zadbać również o dodatkowe elementy, usprawniające podawanie materiału do separatora. Separacja metali będzie przebiegać jeszcze bardziej wydajnie, jeśli materiał będzie podawany w sposób równomierny a wydajność będzie dopasowana do szerokości roboczej separatora metali.

Zasada działania separatorów metali

Firma Goudsmit od lat produkuje separatory działające na zasadzie prądów wirowych. Wymagania rynkowe i życzenia klientów są punktami odniesienia przy projektowaniu wytrzymałej i niezawodnej linii maszyn.

Jak działają separatory wykorzystujące prądy wirowe?

Separatory Eddy Currents posiadają przenośnik taśmowy z rolką magnetyczną o dużej mocy zainstalowaną na końcu przenośnika. Prędkość obrotowa magnesów generuje pole indukcyjne, tworząc szybko zmieniające się pole magnetyczne (patrz animacja). Separacja opiera się na zasadzie, że każda cząstka przewodząca prąd elektryczny, ulokowana w zmiennym polu magnetycznym, zostaje czasowo namagnesowana.
Mówiąc prościej: przez krótką chwilę wszystkie metale, które przechodzą przez rolkę magnetyczną, zostają namagnesowane, a następnie odrzucone. Umożliwia to oddzielenie ogromnej liczby metali nieżelaznych i ich stopów, w tym aluminium, miedzi i mosiądzu.

Materiał

Niektóre metale nieżelazne są łatwiej oddzielane niż inne - jest to związane z ich właściwościami fizycznymi. Poniższa tabela zawiera listę metali nieżelaznych kategoryzowanych na podstawie trzech czynników. Pierwsza kolumna pokazuje przewodność elektryczną materiału: miarę, jak łatwo materiał przewodzi prąd elektryczny. Druga kolumna wskazuje gęstość materiału - jest to ważne ze względu na wpływ grawitacji na wyrzucany kawałek metalu. Ostatecznie, siły prądów wirowych generowanych przez rolkę magnetyczną muszą pokonać siły wymienione powyżej. Ostatnia kolumna pokazuje stosunek między tymi dwoma czynnikami. Im większa jest przewodność elektryczna i im niższa gęstość, tym lepiej można separować materiał techniką wiroprądową.

Rozmiar i kształt

Wielkość frakcji (tj. wielkość cząstek w przepływie materiału) jest również bardzo ważnym czynnikiem dla osiągnięcia dobrych wyników separacji. Prądy wirowe indukują siły odpychające w kawałku metalu, które powodują wyrzucenie go zgodnie z pewną trajektorią. W rezultacie, metale nieżelazne mają inną trajektorię wyrzutową niż inne pozostałości i obojętne materiały w strumieniu produktu. To ostatecznie prowadzi do szeregu trajektorii materiału obojętnego i nieżelaznego. Im większa objętość, tym bardziej oddzielają się (odległość oznaczona 'a' na schemacie) trajektorie wyrzucania fragmentu obojętnego materiału i przedmiotu z metalu nieżelaznego o tej samej objętości. Dlatego łatwiejsze jest oddzielanie puszek aluminiowych (lub ich części) niż małych przewodów miedzianych.
Rozmiar ma tu znaczenie, podobnie jak kształt. Na przykład piłka ma mniejszy opór powietrza niż splątany drut miedziany lub wygięty kawałek blachy. Ma to również wpływ na zakres trajektorii, jak pokazano poniżej.

 


Materiał

Przewodność elektryczna

Gęstość

Przewodność / Gęstość

 

σ = [1/Ω ⋅ m] x106

ρ = [kg/m3]

σ/ρ = [m2/ kg ⋅ Ω] x103

 Metale niemagnesowalne

Aluminium

37,0

2700

13,7

Magnez

21,7

1740

12,5

Miedź

59,9

8960

6,7

Srebro

62,1

10500

5,9

Cynk

16,9

7140

2,4

Złoto

41,7

19320

2,2

Mosiądz

15,2

8500

1,8

Kadm

13,3

8650

1,54

Cyna

8,7

7300

1,2

Chrom

7,7

7190

1,07

Brąz

7,1

8900

0,80

Stop lutowniczy 50-50

6,7

9000

0,74

Tytan

2,3

4510

0,52

Platyna

9,4

21450

0,44

Ołów

4,8

11360

0,42

Stal nierdzewna

1,4

7800

0,18

 Metale magnesowalne

Kobalt

17,2

8850

1,95

Nikiel

14,3

8890

1,61

Stal

5,6

7800

0,71

Współśrodkowość vs. mimośrodowość

Wszystkie separatory prądów wirowych Goudsmit są oparte na mimośrodowości. Oznacza to, że rolka magnetyczna obraca się mimośrodowo wewnątrz płaszcza zewnętrznego. Systemy tego typu mają wiele zalet w stosunku do systemów koncentrycznych:

 • Systemy koncentryczne wiążą się z problemem zwanym "wypaleniem". Zjawisko to występuje, gdy strumień produktu zawiera jeszcze żelazo lub cząstki żelaza, które dostają się pod przenośnik taśmowy. Prądy wirowe nagrzewają te cząstki magnetyczne, podobnie jak płyta indukcyjna. Następnie gorące cząstki magnetyczne wypalają warstwę ochronnego płaszcza, powodując trwałe uszkodzenie. Systemy mimośrodowe nie są podatne na ten problem, ponieważ nie są magnetyczne wokół całego obwodu rolki, a zatem cząstki magnetyczne nie pozostają przymocowane na całym obwodzie.
 • Wpływ na kąt wyrzucania: rolka może być przechylona wewnątrz bębna, zmieniając moment wyrzucenia metali nieżelaznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania maszyny, skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. zastosowań.

HI (wysoka intensywność)

Niektóre rolki magnetyczne Goudsmit, takie jak 22HI i 38HI, posiadają konfigurację magnesu HI (High Intensity). Jest to wyłączny produkt firmy Goudsmit, który generuje bardzo duże siły magnetyczne. Wirniki magnetyczne HI są zatem odpowiednie dla małych frakcji, które są trudne do przetworzenia i dla słabo magnetycznych cząstek nieżelaznych, które są trudne do oddzielenia.

Separacja ferromagnetyczna

Ponieważ strumienie produktów często zawierają żelazo (elementy żelazne), systemy prądów wirowych Goudsmit obejmują moduł odżelaziania. Pozwala to na usunięcie kawałków żelaza oddzielną drogą, zanim nastąpi faktyczna separacja nieferromagnetyczna. Możliwe rozwiązania obejmują podajnik wibracyjny w połączeniu z magnesem bębnowym lub przenośnik taśmowy w połączeniu z separatorem bębnowym. Obydwa systemy mogą być zbudowane z różnymi mocami magnetycznymi, do oddzielania silnie magnetycznych lub nawet słabo magnetycznych metali (takich jak stal nierdzewna). Patrz animacja.

 

Rozdzielenie separacji / rozdzielacz


W celu ostatecznej separacji dwóch strumieni produktów umieszczamy przegrodę między strumieniami obojętnymi i nieżelaznymi. Istnieją różne typy, aby zapewnić maksymalną separację lub czystość strumienia produktu.

 Rozdzielenie separacji

Umiejscowienie

Separatory działające na zasadzie prądów wirowych są zwykle umieszczane na końcu linii produkcyjnej. Wcześniej, w porządku chronologicznym, następują następujące etapy przetwarzania:

 • rozdrabnianie / kruszenie materiału;
 • przesiewanie różnych frakcji;
 • separacja żelaza i materiałów ferromagnetycznych;
 • separacja materiałów nieferromagnetycznych;
 • ewentualnie uzupełnione separacją z użyciem czujników.

Frakcje nieżelazne zawierają wszystkie cenne i szlachetne metale; separacja metali nieżelaznych jest zatem etapem przetwarzania, który odzyskuje wartość ze strumienia produktu. W teorii, wszystko, co następuje przed separacją, to wstępne przetwarzanie lub przygotowywanie, aby zmaksymalizować efektywność separacji metali nieżelaznych. W zależności od strumienia produktów i umowy sprzedaży można wybrać między "optymalnym odzyskiwaniem" lub "optymalną jakością". W przypadku pytań dotyczących tych terminów prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi, którzy chętnie Państwu doradzą.

Produkty

jPList Actions
Filtr wielkości frakcji:
EddyCan_Eddy_current_separator

EddyCan – separator wirowoprądowy

Lekki i prosty w obsłudze separator prądów wirowych. Do separacji puszek aluminiowych i podobnych dużych frakcji. więcej »

Charakterystyka

 • dla grubych frakcji
 • separacja metali nieżelaznych frakcji 20-200+ mm
 • gęstość strumienia produktu <350 kg/m³
 • rotor magnetyczny z 12 biegunami
 • przeznaczony dla aluminium
 • max. częstotliwość zmian biegunów 300 Hz

Architecture, Blue

EddyXpert – separator wirowoprądowy

EddyXpert – separator wirowoprądowy

Elastyczny i solidny separator, który można dopasować do szerokiego spektrum produktów. więcej »

Charakterystyka

 • dla średnich frakcji
 • separacja metali nieżelaznych frakcji 5-200+ mm
 • rotor magnetyczny z 12 lub 18 biegunami plus wersja 22HI
 • przeznaczony dla różnych metali kolorowych
 • max. częstotliwość zmian biegunów 733 Hz
SHIMANO ULTEGRA 5500 XTD

EddyFines – separator wirowoprądowy

Zaawansowany, wytrzymały separator do separacji najdrobniejszych cząstek metali nieżelaznych.
więcej »

Charakterystyka

 • dla drobnych frakcji
 • separacja metali nieżelaznych frakcji 0-200+ mm
 • rotor magnetyczny 38HI
 • bardzo skuteczny dla ciężkich metali kolorowych (HNF)
 • max. częstotliwość zmian biegunów 1050 Hz

No results found

Do pobrania

pdf do pobrania  Separatory metali nieżelaznych

pdf do pobrania  Separatory Eddy Current

pdf do pobrania  Separatory magnetyczne w recyklingu

 

recyklingrecykling metali
branża spożywczabranża spożywcza
SUROWCE MINERALNESUROWCE MINERALNE
ROLNICTWO I PASZEROLNICTWO I PASZE
MLECZARSTWOMLECZARSTWO
obróbka metaliobróbka metali
tworzywa sztucznetworzywa sztuczne
automatykaautomatyka
branża ceramicznabranża ceramiczna
przemysł chemicznyprzemysł chemiczny
przemysł farmaceutycznyprzemysł farmaceutyczny
windywindy
Wamag logo Goudsmit Magnetics logo ZAM-SERVIS logo Przemysłowe systemy magnetyczne MATYKIEWICZ