System separacji nad przenośnikiem taśmowym

Formularz zapytania ofertowego

www.matykiewicz.com

Data wypełnienia:
Firma:
Adres pocztowy:
Imię i nazwisko:
Funkcja:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:


Rodzaj separatora

Usuwanie materiału:

z taśmą wynoszącą bez taśmy (ręcznie)

Miejsce montażu:

nad przesypem (zalecane) w poprzek taśmy


Szczegóły dotyczące materiału


Rodzaj materiału (podstawowy opis):
Gęstość:  kg/m3
Wydajność (przepływ materiału):  kg/h
Granulacja:  mm
Poziom wilgotności (materiał lepki?):
Temperatura (jeśli jest istotna):  °C
Czy jest dostępna próbka materiału?: tak nie
Dodatkowe informacje:


Przenośnik taśmowy


Szerokość:  mm
Prędkość taśmy:  m/s
Wysokość warstwy materiału:  mm
Materiał bloczków prowadzących przenośnika: magnetyczny niemagnetyczny
Maksymalna temperatura otoczenia:  °C


Cząstki magnetyczne


Wielkość cząstek magnetycznych:  mm
Zawartość:  %


Dla lepszego doboru separatora


Chroniony sprzęt:  
Maksymalna tolerowana wielkość
cząstek magnetycznych:
 
Przeznaczenie materiału:  
Uwagi:  


Po wypełnieniu formularza proszę nacisnąć przycisk:

W możliwie najkrótszym terminie przedstawimy Państwu parametry techniczne i ofertę cenową wraz z warunkami dostawy.

Skasowanie zawartości formularza - wciśnij przycisk: